Retorik och Kommunikation

Röstvård, Kroppsspråk och Bemötande

Detta är inspirerande föreläsningar och kurser för dig som vill ha extra träning i rösten och din kommunikation.

Med röstträning, kroppsspråk och medvetenhet om hur du uppfattas ökar du din förmåga till att nå fram bättre med din kommunikation. Mirjana på Röstcenter föreläser samt håller i längre kurser (1-2- dagar) där vi finslipar vår kommunikation bland annat utifrån rösten, retorik och kroppsspråk. 

De första intrycken du får av en person är via kroppsspråket. Röstens klang är det andra du kommer ihåg och det personen faktiskt säger kommer i sista hand. Det betyder att sättet vi säger saker på är viktigt, och att medvetenheten om rösten och kroppen går hand i hand.

Föreläsningarna har humoristiska inslag kring hur vi pratar och kommunicerar med hjälp av våra röster, vår retorik och med vårt kroppsspråk. Dessutom får du, tillsammans med dina kollegor, roliga insikter i hur du själv agerar i relation till andra personlighetstyper.

Föreläsningar 1 - 2h: 
- Första intrycket
- Äg scenen - ta plats med ditt kroppsspråk

Workshops/kurser 1 - 2 dagar:
- Kroppsspråk och bemötande - finslipa din kommunikation.

Kursinnehåll:

 • Hur hittar du ditt rapport?
 • Naturligt och anpassat beteende för bättre kommunikation
 • Fakta om rösten
 • Röstträning - övningar att ta med sig efter utbildningen
 • Tips på andning
 • Retoriska knep och knåp
 • Kroppsspråk
 • Bemötande
 • Första intrycket
 • Övning inför grupp
 • Återkoppling och åter övning

Öppna föreläsningar: 

Just nu finns inga öppna föreläsningar planerade. Däremot går det att boka Mirjana via mirjana@rostcenter.se.