Våra körer

POPPIS
Norrbottens roligaste barnkör för dig som är 6-9 år och 10-14 år

Rockers vuxenkör
för dig som vill sjunga i stämmor
och öva mellan gångerna.  
Vi formar körens sound tillsammans!